Paariselamu on projekteeritud vendadele. Mõlemal vennal oli väga erinev nägemus oma kodu välimusest. Seetõttu tuli kokku sobitada mitmeid erinevaid elemente. Lahenduse puhul on kasutatud nii traditsioonilise viilkatusega elamu, kui ka funktsionalistliku elamu arhitektuurseid võtteid. Elamu on projekteeritud Kristiinesse Tallinnas, arvestades piirkonna iseloomuliku hoonestuslaadiga.

Kuna iga keskond on erinev, siis Kristiines tuli elamu projekteerimisel arvestada lisaks hoonestuslaadile ka lennuliikluse tõttu tekkiva müratasemega.