Saue vallamaja arhitektuurivõistluse projekteerimise töögruppi kuulusid Margus Veskimeister, Olavi jõesaar, Juhan Põld ja Siim Soiver.