KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED


 

Detailplaneeringud

Mida on vaja detailplaneeringu koostamiseks?

 • Tellijapoolset lähteülesannet.
 • Detailplaneeringu eskiislahenduse kooskõlastamist kohaliku omavalitsusega.
 • Topo-geodeetilist krundi mõõdistust.
 • Harva esinevatel juhtudel on vaja läbi viia ka mürauuringut, vibratsiooni ja õhusaaste uuringut, dendroloogiat, ehk kõrghaljastuse kaardistust ja väärtusklassi hindamist.

Mida sisaldab detailplaneeringu koostamine?]

 • Maatüki kruntideks jagamine ja sihtotstarbe andmine.
 • Kooskõlastamist erinevate osapooltega.
 • Detailplaneeringu kaitsmist kohalikus omavalitsuses avalikul arutelul.

 

Arhitektuurne projekteerimine

Milline näeb välja koostöö arhitektiga?] Projekteerimise koostöö algab lähteülesande koostamisest. Projekteerimise protsess toimub läbi pideva suhtluse ja erinevate eskiislahenduste analüüsimise ja täiustamise. Parima lahenduse väljatöötamiseks on soovituslik aega planeerida.

Mida on vaja projekteerimise alustamiseks?]

 • Projekteerimistöö alguses tuleb koostada lähteülesanne selgitades välja hoone kasutaja vajadused ja harjumused.
 • Taotleda projekteerimistingimused kohalikult omavalitsuselt või tellida väljavõte detailplaneeringust.
 • Tellida projekteeritavale krundile topo-geodeetiline alusplaan.
 • Kõikides küsimustes saame klienti aidata ja nõustada.

Kas võiksin tulla oma nägemusega või näidisega?] Kõik tellijapoolsed nägemused ja näidised on teretulnud. Koostöös arhitektiga leiame lahendused ja võimalused kuidas neid teostada.

Kas on vajalik koheselt oma nägemust või lähteülesannet projekteerimiseks?] Oluline ei ole koheselt omada oma nägemust, arhitekt saab teid aidata ja suunata läbi oma küsimuste leidmaks parimad hoone kasutaja lähtepunktid, vajadused, harjumused.

Kui kaua võtab aega projekteerimine?] Projekteerimise peale kuluv aeg sõltub lähteülesande keerukusest. Selleks, et saavutada parim lahendus on oluline sellele pühendada piisavalt aega. Parim lahendus saavutatakse läbi pideva suhtluse ja erinevate visioonide analüüsimise.

Kui suures osas saan ise kaasa rääkida erinevate lahenduste projekteerimisel?] Kuna lõpplahendust hakkab kasutama ikkagi klient, siis meie eesmärk ongi just kliendile kõige sobivama, mugavama, vajaduste ja harjumuste järgi lahenduse leidmine.

 

KÜSI INFOT