DETAILPLANEERINGUD


3Oleme valmis koostama Teile detailplaneeringud olenemata sellest, kas soovite ehitada hoonet oma krundile või planeerida tervet uuselamurajooni.

Detailplaneeringute peamisteks eesmärkideks on kruntide moodustamine, maa sihtotsatarbe määramine, ehitusõiguse määramine ning arhitektuursete ja ehituslike piirangute seadmine. Detailplaneeringut võib koostada ühele krundile või tervele kvartarile või elamupiirkonnale.

Tiheasustusalal ei ole hoonestamine ilma detailplaneeringuga kehtestatud ehitusõiguseta lubatud. Detailplaneeringu eesmärgiks on luua võimalikult paljusid osapooli rahuldav lahendus.

 

 

MAASTIKUARHITEKTUUR


6Maastikuarhitektuur on maastike kujundamine praktiliselt kasutatavateks ja esteetiliselt nauditavateks. Maastikuarhitektuuri stiile on väga erinevaid. Eesmärgiks võib olla keskkonna analüüs, visioon, planeerimine, loodusmaastiku ilu väljatoomine ja rõhutamine, aga ka kindlate süstematiseeritud maastike ja ornamentide loomine.

Maastikuarhitekti aksessuaaride valik on praktiliselt piiramatu alustades puudest ja põõsastest, mägedest ja jõgedest, lõpetades pinkide, rohtlate ja muude väikevormidega (sillad, varjualused, märgid, viidad, asutust toetavad väli ja sise elemendid). Maastikuarhitektuuri üks laiemalt tuntud külgi on aiakujundus.

Teeme eramute ajakujunduse projekte, korterelamute juurde kuuluva maa-ala kujunduse projekte ning parkide ja väljakute kujundamise projekte.

Teeme maa-aladele analüüse, visioone, pakkudes välja ruumi parema kasutamise (nähtavuse) võimalusi.

 

KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED DETAILPLANEERINGUTE KOHTA


Mida on vaja detailplaneeringu koostamiseks?

  • Tellijapoolset lähteülesannet.
  • Detailplaneeringu eskiislahenduse kooskõlastamist kohaliku omavalitsusega.
  • Topo-geodeetilist krundi mõõdistust.
  • Harva esinevatel juhtudel on vaja läbi viia ka mürauuringut, vibratsiooni ja õhusaaste uuringut, dendroloogiat ehk kõrghaljastuse kaardistust ja väärtusklassi hindamist.

Mida sisaldab detailplaneeringu koostamine?

  • Maatüki kruntideks jagamine ja sihtotstarbe andmine.
  • Kooskõlastamist erinevate osapooltega.
  • Detailplaneeringu kaitsmist kohalikus omavalitsuses avalikul arutelul.

 

KÜSI INFOT


[contact-form-7 404 "Not Found"]