ARHITEKTUURNE PROJEKTEERIMINE


1Pakume majade ja hoonete arhitektuurset projekteerimisteenust objektidele üle Eesti. Arhitektuurne majade ja hoonete projekteerimine on kasutajale kõige sobilikuma hoone või rajatise kujundamine, mis on esteetiliselt nauditav, keskonda sobiv, energiasäästlik ja mugav kasutada.

Järgime neid komponente kõikide projektide osas, ainult selliselt on võimalik jõuda parima tulemuseni.

Omame arhitektuurse projekteerimise kogemust eramute, paariselamute, ridaelamute, korterelamute, ühiskondlike hoonete, ärihoonete ja büroohoonete vallas.
Tegeleme ka juurdeehituste projekteerimise, inventariseerimistega ja rekonstrueerimiste projekteerimistega ehk olemasolevatele hoonetele uue elu andmisega.

Lahendame arhitektuurseid projekte järgmiste staadiumideni:

 • Eskiisprojekti staadium Eskiisprojekt on vaba vormistusega mustand ehk esialgne nägemus, mis annab edasi esmase visiooni ja ruumide lahenduse.
 • Eelprojekti staadium – Eelprojekt on hoone põhilahendus, kus arhitektuuriosale on lisatud ka hoone ja asendiplaani tehnilise lahenduse põhiparameetrid. Eelprojektile lisatakse ka asjakohane dokumentatsioon nagu näiteks omandiõiguse dokumendid, krundi plaan, tehnilised tingimused, projekteerimise lähteülesanne ja palju muud.
 • Põhiprojekti staadium – Põhiprojekt on ehituspakkumiste korraldamise aluseks ja selles määratletakse ehitise tehnilised lahendused sellise detailsusega, mis võimaldab ehitusmaksumuse määramist.
 • Tööprojekti staadium – Tööprojekt on ehitustööde aluseks olev projekt, milles detailiseeritakse põhiprojekti lahendusi, arvestades valitud töötehnoloogiat ja konkreetsete firmade materjalide ning toodete kasutamist.

 

 ERIOSADE PROJEKTEERIMINE


5

Pakume täiemahulist eriosade projekteerimise teenust.
Eriosade projekteerimisel teeme järgmisi lahendusi põhi- ja tööprojekti staadiumis:

Konstruktsioonide projekteerimisel – on peamine ülesanne tagada lahenduste ökonoomsus ning läbimõeldus. Optimaalselt ja läbimõeldult projekteeritud konstruktiivne projekt võib tähendada märkimisväärset kokkuhoidu materjali tellimisel ja hoone ehitamisel.
Konstruktsioonide ehitusprojekt võib koosneda mitmest osast: eraldi konstruktsiooniliikide (kandekonstruktsioonid, piirdekonstruktsioonid ja abikonstruktsioonid) või materjalide (betoon, teras, kivi, puit jm.) järgi.

Arvutuste või standardlahenduste põhjal määratletakse ära:

 • Kandekonstruktsioonide materjalid ja mõõtmed
 • Vundamentide konstruktsioon, kandevõime ja prognoositavad vajumid
 • Kandekonstruktsioonide tulekahjukoormused ja tulepüsivus
 • Piirdekonstruktsioonide ehitusfüüsilised parameetrid (soojusjuhtivus, heliisolatsioon, tulepüsivus jpm.)
 • Vee ja kanalisatsiooni projekt – Määratleme tarbevee vajaduse, võimalused tarbevee saamiseks ja kanaliseerimiseks. Pärast konkreetsete seadmete, materjalide ja toodete valikut kontrollitakse ja täpsustatakse seadmete ja süsteemide parameetrid, kinnitused, lõppelementide ja puhastusluukide asukohad.
 • Kütte ja ventilatsiooni projekt – Määratleme energiavajaduse, vajalikud tehnosüsteemid ja tehnoruumide ning sahtide vajaduse. Kütte ja ventilatsiooni projekti puhul lähtutakse arhitektuursest põhiprojektist. Pärast konkreetsete seadmete valikut kontrollitakse ja täpsustatakse seadmete ja süsteemide parameetrid (võimsus, rõhukaod, mürasummutus, tasakaalustus jms) ja lõppelementide ning puhastusluukide asukohad
 • Elektri projekt – Kavandame välisühendused, süsteemide ulatuse ja tehnoruumide vajaduse. Elektriprojektid sisaldavad elektripaigaldiste plaane koos seadmete, lülitus-, ühendus- ja muude punktide omavaheliste ühenduste ära näitamisega.

 

 3D VISUALISEERIMINE


83D visualiseerimise põhimõtteks on tuua täielik ettekujutus hoonest, rajatisest, maastikust, mida planeeritakse. Eesmärgiks on luua realistlik kujutis planeeritavast.

Hoonet või rajatist on võimalik sulandada ruumiliselt planeeritavasse asukohta (fotole) või luua ruumiliselt uus keskkond.

Valmistame 3D visualiseeringuid – pildi ja/või animatsiooni kujul – nii eksterjöörist kui ka interjöörist. Vajadusel teeme jooniste põhjal ise mudeli.

 

 

KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED ARHITEKTUURSE PROJEKTEERIMISE KOHTA


Milline näeb välja koostöö arhitektiga? Projekteerimise koostöö algab lähteülesande koostamisest. Projekteerimise protsess toimub läbi pideva suhtluse ja erinevate eskiislahenduste analüüsimise ja täiustamise. Parima lahenduse väljatöötamiseks on soovituslik aega planeerida.

Mida on vaja projekteerimise alustamiseks?

 • Projekteerimistöö alguses tuleb koostada lähteülesanne selgitades välja hoone kasutaja vajadused ja harjumused.
 • Taotleda projekteerimistingimused kohalikult omavalitsuselt või tellida väljavõte detailplaneeringust.
 • Tellida projekteeritavale krundile topo-geodeetiline alusplaan.
 • Kõikides küsimustes saame klienti aidata ja nõustada.

Kas võiksin tulla oma nägemusega või näidisega? Kõik tellijapoolsed nägemused ja näidised on teretulnud. Koostöös arhitektiga leiame lahendused ja võimalused, kuidas neid teostada.

Kas on vajalik koheselt oma nägemust või lähteülesannet projekteerimiseks?] Oluline ei ole koheselt omada oma nägemust, arhitekt saab teid aidata ja suunata läbi oma küsimuste leidmaks parimad hoone kasutaja lähtepunktid, vajadused, harjumused.

Kui kaua võtab aega projekteerimine?] Projekteerimise peale kuluv aeg sõltub lähteülesande keerukusest. Selleks, et saavutada parim lahendus, on oluline sellele pühendada piisavalt aega. Parim lahendus saavutatakse läbi pideva suhtluse ja erinevate visioonide analüüsimise.

Kui suures osas saan ise kaasa rääkida erinevate lahenduste projekteerimisel?] Kuna lõpplahendust hakkab kasutama ikkagi klient, siis meie eesmärk ongi just kliendile kõige sobivama, mugavama, vajaduste ja harjumuste järgi lahenduse leidmine.KÜSI INFOT


[contact-form-7 404 "Not Found"]